Ehdot


Ehdot

Hosting- ja verkkotunnuspalveluita koskevat sopimusehdot (versio 2018-10-16)

1.

Sopimuksen osapuolia ovat palvelun toimittaja, Carkki.net W3Design Ky (myöhemmin palveluntarjoaja), sekä palvelun tilaaja (myöhemmin asiakas), jolla viitataan tässä sopimuksessa yritykseen, yhteisöön tai yksityishenkilöön, joka tilaa hosting- tai verkkotunnuspalveluita.

2.

Asiakas sitoutuu noudattamaan verkkotunnuksen (domainin) rekisteröimisessä koskevia säännöksiä, joita rekisterien ylläpitäjät edellyttävät.

3.

Sopimus palveluista on voimassa verkkotunnuksen voimassaoloajan kerrallaan. Palveluntarjoaja lähettää asiakkaalle muistutuksen noin kaksi kuukautta ennen verkkotunnuksen umpeutumista. Tällöin asiakas voi uudistaa sopimuksen tunnuksiaan käyttäen hallintapaneelista ennen palveluiden ja verkkotunnuksen päättymistä.

Asiakkaan uudistaessa sopimuksen palveluntarjoaja lähettää tarvittavat maksutiedot maksamista varten. Maksu pitää olla suorittu ja näkyvillä palveluntarjoalla ennen sopimuksen päättymistä jotta palveluita voidaan jatkaa ilman katkoksia.

4.

Asiakkaan uudistama palvelu on sitova eikä maksettuja maksuja palauteta.

5.

Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaan vääristä laskutustiedoista aiheutuvasta palvelun toimimattomuudesta.

6.

Irtisanominen tapahtuu automaattisesti, kun asiakas ei uudista palveluaan kohdan 3. mukaisesti. Irtisanoutuessaan asiakas huolehtii itse verkkotunnuksen ja tietojen siirrosta mahdolliselle uudelle palveluntarjoajalle ennen sopimuksen umpeutumista.

7.

Asiakas sitoutuu noudattamaan yleisiä hyviä tapoja sekä lakeja käyttäessään palvelun tarjoajalta ostamaansa palvelua.

8.

Asiakas ei saa jälleenmyydä tilaamaansa webhotellipalvelua tai siihen liittyviä lisäpalveluita kolmannelle osapuolelle, ellei toisin ole sovittu.

9.

Jos asiakas toiminnallaan aiheuttaa korvausvaateita tai muuta vahinkoa palveluntarjoajaa tai kolmansia osapuolia kohtaan, on asiakas täysimääräisesti velvollinen korvaamaan kaikki vahingot.

10.

Palveluntarjoaja voi rajoittaa käyttökapasiteettia asiakaskohtaisesti, mikäli asiakkaan toiminta aiheuttaa häiriötä muiden käyttäjien palveluille.

11.

Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa palvelut parhaaksi katsomallaan tavalla sekä tehdä palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että asiakkaalle aiheutuu tästä mahdollisimman vähän haittaa. Jos muutokset edellyttävät muutoksia asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin, asiakas huolehtii niistä omalla kustannuksellaan. Palveluntarjoaja ilmoittaa asiakkaaseen vaikuttavista merkittävistä muutoksista sivuillaan.

12.

Asiakas vastaa palvelunsa tietojen varmuuskopioinnista. Palveluntarjoaja ottaa ajoitetut varmuuskopiot mahdollisten laiterikkojen varalta. Näistä palauttaminen asiakkaan pyynnöstä tapahtuu hinnaston mukaisesti.

13.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun hinnoittelua seuraavalle laskutuskaudelle. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan sivuilla.

14.

Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden irtisanoa tämä sopimus, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi.

15.

Palveluntarjoaja pidättää itsellään kaikki oikeudet muutoksiin tässä sopimuksessa.