Tietoturvaseloste


Rekisteri- ja tietosuojaseloste (versio 2019-01-23)

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste
Luotu: 16.12.2015 , viimeisin päivitys 23.1.2019

Rekisterinpitäjä

Carkki.net W3Design Ky (1746526-9)
Kaakkoisväylä 4 B 56, 01480 Vantaa
asiakaspalvelu@carkki.net

Rekisteristä vastaava henkilö

Jyrki Kivistö, Carkki.net W3Design
asiakaspalvelu@carkki.net , 041 4688 993

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Palveluun rekisteröityneiden asiakkaiden tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen, palvelun kehittämiseen, raportointiin, analysointiin ja markkinointiin.

Asiakkaan tunnistamiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavankaltaisia tietoja:

Etunimi, sukunimi, henkilötunnus, asiakasnumero, yrityksen nimi, Y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, käyttäjätunnus, salasana, asiakassuhteen alkamispäivä ja päättymispäivä, tilaus- ja laskutushistoria, muu mahdollinen viestintä

Palvelujen käyttö- ja ostotiedot sekä markkinoinnin ja viestinnän toteutustiedot eri asiointikanavissa, kuten verkkopalveluissa ja automaattipalvelut.

Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet, tyytyväisyystiedot, kiinnostuksen kohteet tai muut vastaavat tiedot

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhteen hoitamiseen tai viranomaisvaatimuksiin perustuen on tarpeen.

Tietojen poistaminen tapahtuu yleensä noin 3 kuukauden kuluessa asiakassuhteen päättymisestä. Mahdollisia lakisääteisten velvoitteiden perusteella käsiteltäviä tietoja säilytetään kuitenkin niin kauan, kun kyseiset säädökset edellyttävät (esimerkiksi kirjanpitotiedot). Oikeutetun edun perusteella käsiteltäviä tietoja säilytetään niin kauan, kun kyseinen käsittelyperuste on voimassa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään rekisteröitymisen yhteydessä sekä myöhemmin henkilön itse rekisteriin päivittämät tiedot

Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. kaupparekisteri, yritystietorekisteri, verohallinnon rekisterit)

Rekisteritietoja päivitetään myös rekisterinpitäjälle muulla tavoin tehtyjen ilmoitusten perusteella.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan yrityksen ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kun tilausten toimittaminen ja tekniset ratkaisut sitä vaativat.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin, salasanoin

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Evästeiden käyttö

Palvelussa käytetään evästeitä.

Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin rekisterinpitäjän tarjoamien internetpalveluiden toimivuudelle, emmekä takaa palveluiden toimivuutta ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.

Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.